Den gode galskab


Af Jon Skjerning

Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse har inviteret De Splittergale til at samarbejde om et stort projekt til Kulturby 2017. Vi har allerede mødtes flere gange og har lavet en projektbeskrivelse, som er kommet med i Aarhus' samlede ansøgning om at blive Kulturby 2017. 

Idégrundlaget for projektet er i en faglig optik ”Recovery”-tilgangen, hvor den enkeltes værd, samt evne til at skabe et godt liv for sig selv, er i centrum. Det handler i høj grad om ”empowerment” af den enkelte. 

Det er projektets mål at skabe den ramme, hvor den faglige verden kan udvikle sig og blive bedre til at hjælpe den enkelte til at realisere sit potentiale. Det vil vi bl.a. gøre ved at synliggøre, at kunst giver livskvalitet og selvværd for udsatte borgere, samt at udfordre den eksisterende socialfaglige “Recovery”-indsats. 

Derfor vil Projekt Outsider Art fokusere på at skabe tværfaglige samarbejder og projekter der skaber dynamik og nye måder at anskue problematikker på. Det overordnede tema for kulturbyprojektet er “Rethink”, altså at “gentænke”. Dette er, synes vi, en glimrende mulighed for med udgangspunkt i De Splittergales metoder at gentænke den sociale indsats for mennesker 'på kanten', så vi som samfund kan finde nye redskaber til at imødegå fremtidens udfordringer på det sociale område.

Projekt Outsider Art skal udvide vores opfattelse af og anvendelsen af menneskelige ressourcer – vi skal få øje på ressourcerne hos mennesker 'på kanten', og anerkende deres værdi, både for den enkelte og for fællesskabet. Omdrejningspunktet er derfor at skabe et rum, hvor kunstnergrupper 'på kanten' (eksempelvis handicappede og psykisk syge), kan gå i dialog med faggrupper og uddannelsesinstitutioner, for på denne måde at øge inklusionen af de udsatte grupper, og samtidig åbne op for nye måder at tænke recovery og inddragelse på. Projektet skal derfor også bidrage til at styrke videndeling mellem den faglige verden og brugerne.  

Outsider Art udfordrer normalitetsbegrebet og skaber dynamik og inspiration i vores samfund – kulturelt og medmenneskeligt. Kunsten kan være med til at udvide rammerne for vores tænkning og i den proces få fordommene til at fordampe. 

Projektet kommer bl.a. til at munde ud i en stor international og multietnisk Outsider Art Festival i 2017, med deltagere fra Danmark, Ungarn, Bulgarien, Tyrkiet, Kosovo, Spanien og Tyskland. Projektet er selvfølgelig afhængig af om Aarhus bliver Kulturby, hvilket vi får svar på til august. Hvis det går så vel, går vi straks i gang. En lang række aktiviteter skal bidrage til etableringen af kunstneriske og socialfaglige netværk på tværs af regionale og internationale grænser. Disse netværk skal fungere som platforme for samarbejde og erfaringsudveksling. 

Projektet løber således fra 2012 frem til 2017 og indeholder en række aktiviteter. 

  • Evt. pilotprojekt med professionelle kunstnere, uddannelsesinstitutioner og fagpersoner, der arbejder med udsatte borgere, i samarbejde om eksperimenterende aktiviteter, forestillinger, udstillinger og events
  • International Visioncamp for kunstnere og fagpersoner
  • Regionale workshops i Region Midtjylland for kunstnere og fagpersoner
  • Evt. mini-festivaler rundt i de deltagende samarbejdslande (afhænger af evt. EU-støtte)

Vi ser frem til samarbejdet, og er glade for, at det etablerede system har fået øjnene op for, at der er et stort potentiale i den tilgang vi i snart 22 år har haft i De Splittergale.